Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2018

Teu Boga Duit, Ménta Ka Idit

Mangsa pabubudak hayang lalajo film G 30 S PKI teu kudu riweuh madungdengkeun sejarah atawa propaganda, puguh da harita mah teu apal naon propaganda téh. Nu jelas sanggeung lalajo film, poé isukna barudak di sakola langsung mraktekkeun adegan film. Aya anu jadi déwan jéndral, aya anu jadi Chou Enlay, aya anu jadi Aidit ogé.
Kabeneran kuring sok dijadikeun Jend Ahmad Yani, caritana diintrogasi ku anték-anték PKI, tuluy direjeng, digotong dibawa ka sumur tukangeun sakola. Aya ku ngeunah. Digotong ku babaturan saentragan. Nu séjénna ngalagu génjér-génjér. Ngan apal génjérna baé. 
Aya saurang awéwé, babaturan, dipaksa ku barudak jadi Gerwani, mugen embungeun. " Manéh kari ngomong, darah itu merah jendral!" Ceuk babaturan lalaki. Nya antukna mah daékkeun ogé. 
Barudak anu merankeun tokoh-tokoh dina film G 30 S PKI teu mikaceuceub ka PKI salaku jalma tapi mikapaur lamun dina hiji mangsa kajadian anu pinuh ku pacogrégan samodél taun 65 kaalaman deui ku anak incuna.
Nu dipikanyaho ku ba…

Omaticaya dan Pohon Besar

Hubungan saling menguntungkan antara komunitas atau sekelompok masyarakat dengan alam untuk saat ini mungkin saja hanya dapat kita saksikan di film-film atau di kehidupan suku-suku pedalaman. Harus diakui, sampai saat ini pun kehidupan manusia modern tetap masih sangat tergantung kepada alam. Tetapi sejak revolusi Industri terjadi, hubungan manusia dengan alam itu sendiri tidak lagi sebagai hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati antar sesame mahluk. Hubungan ini telah berubah –seolah – hubungan antara tuan dengan budaknya.
Bagi masyarakat-masyarakat di pedalaman –untuk memudahkan saya akan memberikan contoh kehidupan Suku Navi' dalam film Avatar-  hubungan simbiosis mutualisma antara manusia dengan alam benar-benar mengejawantah. Penghormatan kepada alam dilakukan oleh mereka, pohon-pohon dibiarkan tetap tumbuh, bahkan simbol peradaban dan kemajuan mereka bukan terletak pada pembangunan tugu-tugu dari beton dan tiang baja melainkan kokohnya pohon besar yang tumbuh men…

Sardencis

Asa kaingetan deui, lima poé ka tukang, dahar lalawuhna jeung cué tongkol disamaraan ku cabé, tomat, jrrd. Ras inget kana lalawuh atawa deungeun sangu anu biasa didahar ku urang lembur dina waktu anu tangtu saperti bulan puasa nyaéta sardéncis. Keur ukurang urang lembur mah, deungeun sangu samodél sardéncis bisa disebut kadaharan favorit salila bulan puasa. Jigana lain kusabab ngeunah didahar, babakuna gampang pisan ngasakanna.
Duméh hirup di lembur, digedékeun ku atikan kolot anu masih nyekel pageuh kata titi jeung étika kasundaan, cenah dahar jeung sardéncis mah bisa disebut 'makan besar'. Da mémang enya dibenerna, antara taun 80 jeung 90-an, henteu sagawayah jalma bisa dahar jeung rupaning kadaharan kawas kiwari. Endog ogé bisa dibeulah dua, dibagikeun ka barudak, lanceuk jeung adi. Geus puguh ngadahar daging hayam mah, bisa kaitung sataun kana lima kalian.
Ku ukuran ayeuna, menu dahar barudak jeung masyarakat generasi 60-90an bisa disebut dahar basajan, saayana, jeung bisa o…

Walikota jeung Wakil Walikota Anyar

Kota Sukabumi, ti saprak tanggal 20 Séptémber 2018 geus miboga Walikota jeung Wakil Walikota anyar. H. Achmad Fahmi jeung H. Andri Setiawan Hamami salaku pasangan calon pinilih dina kariaan Pilkada 2018 geus diistrénan di Gedung Merdeka Bandung ku Kang Ridwan Kamil salaku Gubernur Jawa Barat. Jenengna Kang Fahmi jeung Kang Andri jadi pupuhu di Kota Sukabumi tangtu baé lain dihasilkeun dina waktu anu sakedét nétra, tapi ngaliwatan hela  pasualan-pasualan anu aya patula-patalina jeung tahapan Pilkada.
Geus ilahar, anu kapilih atawa pinunjul dina Pilkada boga pancén rongkah, utamana kudu ngawujudkeun jangji politik nalika dibetuskeun waktu kampanye sababaraha bulan ka tukang. Malah, sok remen di nagara urang mah, anu ngaranna pamingpin anyar kapilih ti tingkat kota nepi ka nagara sok pada nagih ku masyarakat sangkan bener-bener ngawujudkeun naon anu dikedalkeun dina Visi jeung Misi.
Keur ngawujudkeun naon anu dikedalkeun dina Visi jeung Misi Kota Sukabumi tangtu lain pasualan gampang lamun…

Sukabumi KECE

Mari kita menengok ke belakang sejenak. Berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey atas inisiatif partai politik hingga bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2017 lalu merupakan diagnosa awal, bukan merupakan gambaran kemenangan pasangan calon. Data yang dihasilkan dari berbagai survey merupakan manual book atau buku petunjuk bagi setiap calon pasangan dan tim sukses dalam menyusun rencana-rencana strategis pemenangan.

Secara cakupan area, wilayah Utara (Cikole, Citamiang, Warudoyong, dan Gunungpuyuh) dan wilayah Selatan (Baros, Cibeureum, dan Lembursitu) berdasarkan hasil Jaringan Survey Indonesia dan Talungtik Indonesia pada semester tahun 2017 menunjukkan  pasangan Fahmi dan Andri memang memiliki elektabilitas dan dapat mewakili dua wilayah tersebut. Sudah tentu sifatnya saling mengisi dan melengkapi antara calon kepala daerah dengan wakilnya.
Hal terpenting dari hasil survey lembaga bagi masyarakat sebetulnya bukan jawaban atau respon siapakah …

Kang Warsa - 2014