Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2018

73 Tahun Republik Indonesia

Negara  yang baru diproklamasikan  Bangsa Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta sesuai dengan kesepakatan para founding father adalah negara kesatuan yang berdiri di atas landasan kebangsaan. Sembilan belas tahun sebelum Indonesia merdeka, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari menggunakan istilah "wathaniyyah" untuk sebuah negara yang berdiri di atas landasan kebangsaan ini. Ungkapan "Hubbul Wathan Minal Iman" –beberapa waktu lalu terutama di era Orde Baru istilah ini banyak disangka sebagai sebuah hadits- merupakan produk asli Hadratussyaikh. Menurut Buya Syafii Maarif,  penempatan landasan kebangsaan terhadap negara baru bernama Indonesia merupakan hal yang tepat karena sesuai dengan akar sejarah bangsa Indonesia sendiri.
Memang harus diakui, selama kurun waktu hampir satu abad ini telah terjadi diskursus panjang antara tiga kelompok atau golongan; golongan agama, nasionalis, dan komunis terhadap ideologi dan landasan berpijak negara Indonesia. Golongan ketiga …

Ngaji De Civitate Dei (Hanca Katilu)

Troy itself, the mother of the Roman people, was not able, as I have said, to protect its own citizens in the sacred places of their gods from the fire and sword of the Greeks, though the Greeks worshipped the same gods.
Augustinus nyebutkeun dina bagéan kaopat buku kahiji De Civitate Dei, sok sanajan euweuh bédana antara bangsa Troya jeung Sparta nyaéta nyembah ka déwa jeung déwi anu sarua tetep baé dina kaayaan perang mah pedang jeung seuneu leuwih mihak ka bangsa anu bisa disebut biadab. Hartina, para déwa saolah ngantep kitu baé kana rajapati anu tumiba ka jalma-jalma sok sanajan migusti ka pangéran-pangéran anu sarua.
Hal ieu tangtu baé bisa disebut paradoks, dua hal anu patukang tonggong antara kamaha-welas-asihan para déwa jeung sikep galakna. Naha jalma-jalma anu nyembah ka déwa dipaténi ku jalma-jalma anu migusti ka déwa anu sarua? Balahi politik samodél kieu mémang geus aya di luar pasualan kayakinan. Hartina kayakinan masih bisa dipandeurikeun tibatan pasualan politik.
Conto …

Ngaji De Civitate Dei (Hanca Kadua)

There are histories of numberless wars, both before the building of Rome and since its rise and the extension of its dominion. – Augustinus-
Dina bagéan kadua jeung katilu buku kahiji De Civitate Dei, Augustinus ngaguar jeung méré kamandang kana hiji pasualan penting masalah sajarah kamanusaan. Ngadeg jeung runtuhna hiji wewengkon jeung nagara henteu leupas tina pasualan perang-tanding. Hartina, dunya teu kungsi tiiseun jeung jempling ku papaséaan jeung pacogrégan. Ayana perang jeung pacogrégan dina kahirupan mangrupa hiji atikan ka jalma sangkan dina waktuna mikahayang  daméi jeung tatahar deui dina ngawangun hiji kakuatan arék wewengkon atawa nagara. 
Augustinus nyebutkeun bangsa Romawi ngadeg jeung ngalaman mangsa kadigjayaan henteu leupas tina pangaruh mitologi Yunani Kuno: perang Troya, hiji perang rongkah  sabenerna diciptakeun jeung diskénarioan ku déwa jeung déwi anu aya di kahyangan. Tilu dewi: Athena, Hera, jeung Aphrodit madungdengkeun saha sabenerna dewi anu panggeulisna di …

Ngaji De Civitate Dei (Kota Alloh)

Keur usum naon di dayeuh? Oh heueuh keur usum cupras-caprés nya? Kanca  mitra jadi naon dina calagara pilrés taun 2019? Jadi koméntator politik nya? Enya keur anu dina médsos mah. Keur anu aya di lembur samodél kuring ngan bisa ngabandungan wungkul. Lain apatis tapi resep baé nalingakeun kajadian dina posisi anu pas, sangkan sagalana katénjo henteu jauh teuing henteu deukeut teuing. 
Kanca mitra, hayu ayeuna urang guar salah sahiji buku anu diserat ku Agustinus saméméh abad pertengahan. Nyaéta salah sahiji mangsa anu dicatet salaku mangsa jahiliyah keur ukuran wewengkon éropah, ngan keur mangsa digjayana "peradaban Islam" dina sagala widang kahirupan.
Ngotéktak rak Perpustakaan Umum Daérah Kota Sukabumi teu kapanggih buku-buku klasik abad pertengahan. Buku De Civitate Dei vérsi Basa Indonésia ogé lebeng henteu manggihan, lolobana saukur koméntar atawa syarah kana ieu buku. Manggih-manggih buku vérsi Basa Inggris dina Guttenberg Project. 
Bener, lamun diprint geus tangtu merluke…

Masyarakat Jeung Politik

Peuting tadi, meujeuhna ramé madungdengkeun pasualan politik di dayeuh mah. Calon présidén jeung wakilna ngadéklarasikeun diri, dirojong ku partéi politik anu boga pancén nyakséskeun calon anu dirojongna sangkan jadi calon pinilih. Nya hasilna geus katingali poé ieu saha anu baris jadi calon pasangan dina calagara milih présidén jeung wakilna. Untung baé pasualan politik di dayeuh rada kabébénjokeun ku meunangna Timnas U-16 ngalawan Malaysia.
Lamun niténan kana sababaraha kajadian ka tukang, boh dina pilprés, pilég, jeung pilkada, masyarakat di urang umumna henteu pati nyual teuing komo nepi ka méakeun waktu madungdengkeun pasualan politik anu henteu ngaragap langsung ka diri masyarakat. hubungan masyarakat di urang jeung politik bisa disebut téntatif atawa incidental sabab hal-hal anu geus sagulung-sagalang jeung kahirupan masyarakat mah henteu jauh jeung pasualan "isuk jeung sore". Pilihan masyarakat ka saha jeung ka calon mana sifatna ngaguluyur kitu baé.
Anu biasa geruh (b…

Model B.1-KWK November-Desember

Catatan-catatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018

Model B.1 KWK merupakan salah satu model dan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala daerah dalam  tahapan pendaftaran Pilkada 2018. Model ini  mutlak dan harus ada serta ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. 
"Kesakralannya" juga sangat ditunggu-tunggu oleh para kader dan simpatisan partai politik karena model ini merupakan sebuah kepastian dengan siapa seorang bakal calon harus berpasangan sesuai ketetapan DPP Partai Politik. Yang jelas, pasangan calon tidak sah mendaftar sebagai kandidat Pilkada tanpa dilengkapi oleh model ini.
Dewan Pimpinan Pusat partai politik juga tidak akan serta merta menerbitkan keputusan dan Model B.1-KWK kepada bakal calon tanpa mekanisme yang telah dilalui oleh partai politik di daerah. Hasil survey –baik oleh lembaga independen atau oleh internal partai politik- menjadi salah satu dokumen pertimbangan bagi DPP Partai Politik untuk mener…

Kang Warsa - 2014