Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2018

Poé Kemenangan

Mémang rada hésé ogé merenahkeun duka kecap di luhur dina wangunan kalimah ku Basa Sunda. Lain kunanaon, duméh kalimah "Hari Kemenangan" ogé mangrupa istilah (idiomatik) anu masih kawilang anyar dina tata Basa Indonésia. Ngan tangtu baé kabéh jalma apal kana maksud éta istilah, sebutan séjén kana poé lebaran atawa Idulfitri.
Poé Kemenangan mangrupa istilah keur nyebutkeun meunang jeung pinunjulna jalma dina ngalawan hawa nafsu sabulan campleng salila bulan Ramadan. Mémang kudu diaku, lolobana mah ngan saukur bisa ngandali nafsu dahar jeung nginum wungkul. Ceuk kyai mah, sawates puasa umum, ngan saukur karék bisa mindahkeun waktu dahar. 
Da geuningan ari ngandali komo merangan hawa nafsu anu saéstuna mah rada hararésé. Ieu mah salila bulan puasa baé, sajam saméméh buka geus tatahar nyiapkeun rupaning kadaharan keur ngabatalan. Saminggu saméméh lebaran geus puang-pieng, pulang-anting néangan bekel keur poé lebaran arék duit, baju, kuéh, jsb. Henteu salah, hartina urang masih man…

Takbir jeung Dulag

Takbir jeung dulag geus jadi ciri utama lebaran. Ngan aya di wewengkon Nusantara akulturasi antara ajaran Islam jeung kabiasaan anu geus nerap di masyarakat bisa ngahiji.
Kaum salafi-wahabi nyebutkeun yen kabiasaan takbir dipirig ku dulag kaasup kana pagawean bid'ah anu can kungsi dicontoan ku Rosul jeung euweuh dalilna. Nya heueuh atuh, moal enya Rosul ngadulag? Ngabodor ngaranna. Moal enya kudu aya dalil ngadulag? Ceuk barudak jaman now mah gek-gek kasebutna oge.
Beda jeung asak-sasarna kyai nu nyumebarkeun Islam di ieu wewengkon, tara gampang ngahukuman hiji perkara ku sebutan haram jeung bid'ah. Sabab hal anu aya patula-patalina jeung kahirupan atawa muamalah aya dina wewengkon fiqh (pemahaman).
Hal ieu anu jadi sabab Islam bisa ditarima ku masyarakat Nusantara. Anu ngaharamkeun jeung ngabid'ahkeun dulag, maranehna oge teu sadar yen kamandangna teh mangrupa hasil meunang mikir, lain kayakinan atawa akidah tapi aya dina wewengkon "pemahaman".
Masyarakat urang geus…

Rantang jeung THR

Tug nepi ka taun 90-an katompernakeun masih aya masyarakat anu ngalakonan kabiasaan silih anteuran kadaharan dina rantang. Biasana dilakonan sapoe samemeh lebaran anu sok disebut poenan takbiran. Eusi rantang geus galib; opor hayam, semur daging munding atawa sapi, bihun, kentang, jeung buncis.
Silih anteuran kadaharan ieu keur sawareh jalma mangrupa pamageuh tali bebesanan, calon besan geus pasti ngirim kadaharan ka pibesaneun. Hal ieu ku barudak jaman now mah bisa disebut "coding", kila-kila atawa tanda: rengse puasa antara saurang jajaka jeung wanoja bakal manjing jatukrami.
Wanoja boga adab jeung tetekon, henteu wani nembragkeun eusi hate ka jajaka, ngan anu jadi kolotna surti, "coding" tanda karesep budak ka jajaka diebrehkeun ku ngirim kadaharan ka pibesaneun. Eusina oge sok rada beda dibandingkeun kadaharan anu dibikeun ka jalma sejenna.
Keur masyarakat biasa, kabiasaan silih anteuran kadaharan mangrupa "custom" anu jadi ciri utama masyarakat gammeins…

Nyubuh

TILU hal (pagawéan) geus jadi kabiasaan di masyarakat Sunda dilakonan salila bulan puasa, nyaéta; nyubuh, ngabeubeurang, jeung ngabuburit. Lain jadi kabiasaan anu dilakonan ku pagawéan wungkul, malahan geus jadi babasaan di masyarakat urang  tilu istilah tadi remen diomongkeun, jigana ti mimiti Islam sumebar di ieu wewengkon.
Kudu diaku, dua kecap séjénna, nyubuh jeung ngabeubeurang mémang kurang pati kawéntar lamun dibandingkeun jeung kecap ngabuburit kusabab ieu kecap geus jadi basa serepan anu dipaké ku masyarakat Indonesia. Teu dimana-mana, kagiatan anu dilakonan keur mapag waktu maghrib biasa disebut ngabuburit. Geus ampir sa-dekade lilana, salah sahiji produk roko/udud ngajadikeun ngabuburit minangka salah sahiji promo produkna.
Kabiasaan nyubuh geus jadi hiji fénoména di lingkungan atawa wewengkon rural jeung padésaan dina bulan puasa. Réngsé nedunan solat subuh, kolot jeung budak laleumpang mapay jalan, nyukcruk lembur nepi ka wanci carangcang tihang. Disebut nyéhatkeun awak jeu…

Mengapa Saksi Pilkada Harus Dilatih?

Saya membuat judul tulisan ini -sengaja- dalam bentuk kalimat pertanyaan karena sepanjang perjalanan sejarah Pilkada, Pileg, dan Pilpres keberadaan saksi di TPS atau tempat pemungutan suara seolah hanya dijadikan pelengkap saja selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Keberadaan saksi TPS  terlihat pada beberapa pemilu di era reformasi ini hanya difungsikan duduk manis di bangku yang disediakan oleh KPPS kemudian mengawasi sah dan tidaknya surat suara saat penghitungan. Itu pun -kadang- hanya mengikuti apa yang dinyatakan sah atau tidak sah baik oleh KPPS atau saksi lainnya.
Kesadaran semakin pentingnya peran saksi di TPS dalam penyelenggaraan telah muncul paska Pilkada Tahun 2013 lalu. Saksi yang seharusnya membawa Model C1-KWK dari TPS kepada koordinator saksi atau tim pemenangan, toch masih jauh dari harapan. Pada akhirnya, setiap tim kampanye mencari-cari keberadaan C1 yang sangat dibutuhkan selama proses rekapitulasi perolehan suara.
Beberapa tahun lalu, saya berbinca…

Pancasila Falsafah Final

Tidak dapat dikatakan "lebay" atau berlebihan jika saya menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sebuah falsafah final bagi bangsa ini. Mengapa? Sejak era Nusantara, nilai-nilainya telah dipegang kuat oleh para leluhur negeri ini. 
Hal senada pernah ditulis oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif, sebenarnya bangsa Indonesia -Kita- sudah tidak harus memperdebatkan lagi hubungan antara Islam dan Pancasila, karena falsafah yang telah sejak lama dipegang oleh bangsa ini merupakan saripati dari nilai dan ajaran Islam.
Para negarawan dan kaum agamawan yang begitu konsern terhadap penerapan dan pengamalan Pancasila tidak  bermaksud bahwa Pancasila lebih suci dari agama apa dan manapun. Perekat dan pengikat eksistensi agama-agama di negara ini justru telah dibuktikan ketika Pancasila menjadi fondasi dan dasar negara.
Gus Dur atau KH. Abdurrahman Wahid begitu gigih memperjuangkan dan mendakwahkan agar Pancasila tidak dilukai dengan kepentingan sektarian meskipun dengan mengatasnamakan penegakk…

Kang Warsa - 2014