Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2018

Pilkada Ngemplad

Teuing naon kecap anu saharti jeung kecap ngemplad lamun dikana Basa Indonesiakeun, ngan jigana saharti jeung kecap 'rada panjang'. Pilkada taun ieu mémang karasa leuwih panjang tibatan sababaraha Pilkada saméméhna kulantaran aturan ngeunaan kompanye ogé rada lila, kurang leuwih kana lima bulanna. Niténan kana PKPU Nomor  1 Taun 2017, sabenerna Program, Jadwal, jeung Tahapan Pilkada antara ayeuna jeung saméméhna mémang henteu jauh béda, anu ngabédakeunna nyaéta antara sosialisasi jeung kompanye pasangan calon wungkul. Lilana tahapan kompanye ieu anu karasa ngemplad boh ku pasangan calon atawa masyarakat.

Aya sababaraha balukar tina kawijakan lilana waktu kompanye di antarana; kahiji, dina PKPU Nomor 4 Taun 2017 dijéntrékeun pisan, KPU Daérah salaku impléméntator aturan ngajadwalkeun kompanye ngan anu sifatna 'rapat umum' jeung 'debat kandidat', kagiatan kompanye anu sifatna 'rapat tertutup;,  'tatap muka', dialog atawa ngawangkong jeung masyarakat di…

Kang Warsa - 2014