Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2018

Bah Iti jeung Bah Mardi

KACIDA bagja Bah Iti mah, salah saurang kolot anu dumukna di Kampung Tegal Jambu. Umur geus nincak leuwih 90 taun, ngan katénjo jagjag waringkas, masih kuat leumpang nepi ka tilu kilometer jauhna. Kabagjaan Bah Iti lain kusabab dibéré umur anu kawilang panjang, ingetan masih béngras, jeung rupaning hal anu teu karandapan ku jalma anu kungsi hirup saentragan jeung manéhna. Kabagjaan ieu dilantarankeun manéhna teu apal kana pacogrégan anu aya di ieu alam dunya, utamana dunya maya, dunya anu umurna karék sadékade-an.

Bah Iti jauh jeung ramé ogé beuki mahabuna papaséaan ucapan, paguneman, jeung basa ti mimiti anu disebut sopan nepi ka kekecapan anu teu payus diobral dina média. Ti mimiti maraséakeun pasualan leutik nepi ka pasualan kanagaraan. Ceuk urang dayeuh mah pasualan  anu terus-terusan ngabalukarkeun pro jeung kontra. Beulah ditu aya anu nyebut Habib Rizieq mangrupa Singa Alloh, ku beulah dieu diléléwa, majar téh Singa Ompong tur lémong. Pacogrégan terus nyambung ka handap nepi ka s…

Jahannam

JAHANNAM, GEHENNA, JEUNG PURGATORIUM Ku: Kang Warsa
Sababaraha bulan ka tukang kungsi hemeng, lain duméh baluweng mikiran Pilkada tapi ieu rasa ujug-ujug nyeblak nalika di hiji masigit aya anu pupujian. Kabeneran anu biasana wanci panon poé tunggang gunung sok hujan, harita mah ngadadak hibar ku layung. Semu konéng emas, ngagurat beulah kulon, dina dada ngereteg kecap: éndah nakeran ieu alam, Gusti anu Maha Suci… Pupujian anu eusina dipinuhan ku pépéling, ngélingan jalma sangkan ngalobakeun napakuran diri lain béak waktu dipaké ngomongkeun batur.
Inget waktu keur budak, ku anu jadi nini pituin sok diajak pangajian minggonan ka masjid, kaum ibu anu séjén geus ramé maca pupujian eusina: lumpat sakabéh jalma, muruna ka nabi Adam, ménta tulung jeung syafaat, jst… harita keur leutik, anu kagambar dina pikiran nalika ngadéngé éta pupujian nyaéta, ngabereyekna jalma lalumpatan di hiji tempat anu pinuh ku kariweuh, da pada hayang ditulungan ku Nabi Adam. Ngan weléh, ari rupa jeung dedegan Nabi A…

Pilkada "Heppi"

Kesan yang timbul dalam benak saya saat melihat fenomena terkini dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Sukabumi Tahun 2018 adalah satu pandangan bahwa Pilkada 2018 ini lebih "heppi" dari dua Pilkada sebelumnya. Sejak empat pasangan calon ditetapkan kemudian diberikan nomor urut oleh KPU, tahapan-tahapan yang dijalankan baik oleh penyelenggara dan peserta Pilkada berlangsung sangat tertib, tidak terjadi pelanggaran secara signifikan dilakukan oleh kedua belah pihak. Saat pemberian nomor urut dengan cara diundi di Gedung Juang'45 beberapa hari lalu, kandidat bersama para pendukungnya memperlihatkan semangat seremonial yang khas, berbahagia, seperti saat lagu Imagine karya John Lennon dinyanyikan di ruangan itu, semua ikut bernyanyi.

Mencermati apa yang dilakukan oleh Event Organizer (EO) mengapa mereka menyiapkan lagu Imagine saat pemberian nomor urutan pasangan calon, hal ini memiliki arti bahwa semangat atau spirit yang seharusnya dihadirkan oleh penyelenggara dan peserta Pi…

Guru Jaman Old, Kid Jaman Now

Kekecapan 'old' jeung 'now' sabenerna geus aya dina kamus ti saprak kamus Basa Inggris diserat ku  Samuel Johnson dina taun 1755. Old jeung now –kalawan harfiah- boga harti heubeul jeung anyar atawa baheula jeung ayeuna, lamun dina gramatika Arab mah maadli jeung mudloré.

Kekecapan jeung basa -kusabab henteu bisa dipisahkeun jeung kahirupan jalma- tangtu ngalaman robah sakumaha robahna tata cara jalma dina ngeusi kahirupan. Robahna basa jeung kecap dilantarankeun ku budaya jalma anu terus ngangsreg, beuki majuna kamotékaran dina hirup, jeung sikep merenahna éta basa nalika diucapkeun lain kusabab loyog jeung undak-usuk basa. Kadieunakeun mah budaya samodél kitu disebut baé budaya pop.
Tilu bulan katukang, babasaan 'kid jaman now' atawa barudak jaman kiwari jadi viral dina sababaraha media sosial, malahan jadi babasaan ti anu jadi kolot keur nyebut kalakuan barudak ayeuna anu pasalia jeung naon anu dipiharep. Geus tangtu anu jadi kolot mikahayang budakna ngalakona…

Kang Warsa - 2014