Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2017

Murah Bacot

Paolo Coelho kungsi nulis: Don’t waste your time with explanations. People will hear what they want to hear, pihartieun bébasna mah, ulah loba teuing ngajelaskeun atawa ngawur-ngawur teuing omongan, sabab jalma bakal ngadéngékeun naon anu dipikahayang ku dirina sorangan.
Di Sunda aya paribasa hambur congcot, murah bacot, ditibankeun ka jalma anu béréhan tapi teu saeutik sok dibarengan ku sesentak atawa bawél. Geus jadi pasifatan tiap jalma bakal ngadéngékeun naon anu dipikaresep ku dirina sorangan. Contona diri urang bakal ngarasa kesel nalika aya jalma anu hantem-hamteman baé ngomong, ngajelaskeun itu jeung ieu, teuing kaharti teuing henteu.
Aya dua maksud naon anu dikedalkeun ku Coelho. Kahiji, urang salaku jalma mémang mangrupa mahluk social anu teu bisa hirup sosorangan, perlu ayana komunikasi jeung jalma séjén. Ngan tetep baé, urang ulah nyapekeun diri, ngamonyah-monyah waktu, arék ku cara ngajak atawa ngomong ka jalma anu mémang moal narima kana ucapan urang. Lebar, waktu dimon…

Jaman Now

Babaturan nga-sms kieu: Jaman now mah kudu loba ngusap dada, Wa.
Méméh mahabu jeung ramé nyebutkeun dua kecap: jaman jeung now, di masyarakat urang ogé kungsi ramé ku babasaan campuran saperti, mari kita kemon, wilujeng morning, jrrd.
Disebut viral atawa ngetrén téa meureun. Jaman now boga harti mangsa ayeuna. Pihartieunna, jalma mémang keur museurkeun pikiranna ka mangsa kiwari atawa ka jaman now.
Kecap jeung kebeungharanna mémang kitu. Tina kecap serepan bisa ngawujud jadi kecap anyar, malah diasupkeun kana kamus. Kawas kecap jaman pan éta ogé tina Basa Arab asalna mah, Zamaan.
Conto séjénna kecap Belanda. Sawaréh jalma aya anu boga kamandang kecap Belanda téh diadopsi tina kecap Blonde (Bulé, Pirang, B. Indonesia). Aya ogé nu boga kamandang éta kecap dicokot tina kecap londo jeung blah nde hartina megatkeun tali duduluran. Pihak séjén mah nyebut asalna tina kecap Holanda, Welanda, ku urang Sunda diucapkeun jadi Walanda.
Babasaan samodél 'jaman now' mangrupa kalimah pop, atawa ke…

Pilkada, Maskot, jeung Baligho

KPU Kota Sukabumi salaku panata calagara Pilkada 2018 - tadi beurang- ngayakeun acara Jalan Séhat. Calagara anu ngalibatkeun pihak sakola jeung para pamilon atikan salaku 'Pemilih Pemula' diayakeun babarengan di sababaraha kota jeung provinsi anu baris ngalumangsungkeun Pilkada, dibéré jejer Serentak.
Pamilon anu ngareuahkeun éta acara kurang leuwih aya kana 500 urang. Ngumpul ngariung di hareupeun balékota, mangrupa simbul yén Pilkada dina taun hareup téh hajat sakabéh warga Kota Sukabumi. Dua bulan saméméhna, KPU Kota Sukabumi netepkeun maskot Kang Balkot, gambar anu bisa jadi wawakil pesen Pilkada 2018 seja milih pamingpin anyar Kota Sukabumi.
Aya béda anu kacida teges antara maskot Pilkada 2018 jeung 2013. Sok sanajan duanana leuwih 'didominasi' ku warna bodas, komo maskot Pilkada 2013 mah dibéré ngaran Ki Bodas, tapi béda dina gambar. Maskot Pilkada 2013 gambar méong bodas, ceuk sawaréh babaturan mah cicirén yén Pilkada 2013 dipinuhan ku rupa-rupa hal anu deukeut…

Tafsir Kontekstual Sumpah Pemuda

ADA dua sumpah yang pernah diucapkan baik secara perorangan juga oleh sebuah kelompok sosial dan ini ditetapkan sebagai sumpah fenomenal,  yaitu Amukti Palapa, sumpah seorang Gajahmada untuk membebaskan nusantara dari pengaruh kekuasaan asing sebelum dia lengser atau purna dari jabatan sebagai seorang patih Majapahit. Sumpah Palapa ini diucapkan pada tahun 1336 M, saat Kerajaan Wilwatikta atau Majapahit berada di puncak kejayaan. Dalam versi Babad Tanah Jawi, Amukti Papala ini diucapkan oleh Gajahmada pada tahun 1334 M.
Beberapa ahli sejarah masih memiliki penafsiran berbeda terhadap makna di balik Amukti Palapa  serta peristiwa yang terjadi saat Gajahmada mengucapkannya. Secara bahasa, sejarahwan ada yang menafsirkan Amukti Palapa diucapkan oleh Gajahmada setelah ia meminum air kelapa, penafsiran kelapa ini merujuk pada arti Palapa. Namun sumber lain menyebutkan, arti dari Amukti Palapa adalah purna tugas, atau selesai memegang jabatan. Dengan kalimat sederhana dapat ditafsirkan, Gaja…

Carpon: Rélawan

Ti saprak Pilkada Jakarta, nalika Ahok jeung AHY dirojong ku para rélawan, hal éta mawa pangaruh ka sakuliah lembur anu jauh ka dayeuh. Dina Pilkadés Kampung Cihérang, ampir kabéh unsur masyarakat ti paguyuban silat, budaya, kolot, ngora, ngaradegkeun lembaga ku sebutan salaku rélawan anu siap nyakséskeun jeung ngarojong ka masing-masing Calon Kadés.
Kuwu Jumena, Kadés anu geus jeneng salila tilu periode teu nyalonkeun deui. Cenah mah bosen, geus apal kana pait peuheurna ngajabat kalungguhan jadi Kadés, réa ku omong, pokona anu disebut Kadés mah kudu siap disalahkeun ku balaréa nalika aya hiji hal anu kawilang geruh. Jadi sabiwir hiji, kabeuli motor weuteuh diomongkeun ku balaréa majar duit ti mana? Boa Anggaran Dana Désa dipaké meuli motor. Teu bisa méré duit ka jompo ogé pasti diomongkeun: Ah, moal enya kuwu teu boga duit? Pan gedé dana taktisna kuwu mah! Kitu salah kieu salah.
“ Ah, pantes baé teu nyalon deui ogé, atuh da geus tilu periode ngajabat, moal enya wé teu seubeuh, ti jaman…

K.H Cucu Komarudin dan Pesantren Taman Surga

H A M P I R   sebelas tahun saya mengajar di Yayasan Riyadlul Jannah, Cikundul sejak tahun 2007. Yayasan ini didirikan oleh K.H Cucu Komarudin (alm). Pada tahun 2007 itu, saya diajak oleh Kang Jihad mengajar Matematika di PKBM Riyadlul Jannah.  Sudah tentu, ada perbedaan signifikan antara sekolah formal dengan PLS seperti PKBM terutama dalam waktu pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar. Bagi para siswa PKBM diberikan keleluasaan, kegiatan belajar dan mengajar diselenggarakan hanya 3 (tiga) hari;  Kamis, Jum'at, dan Sabtu. Waktu kegiatan pun dilaksanakan pukul 13.00-17.00 WIB.  Kecuali membuka PKBM, sejak yayasan ini didirikan, K.H Cucu Komarudin telah membuat divisi atau pembagian pengelolaan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ini antara lain; (1) Pengelolaan Pondok Pesantren, (2) Kegiatan Majlis Taklim, (3) Madrasah Ibtidaiyah, dan (4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Masing-masing divisi dikelola oleh pihak keluarga, Pondok Pesantren dan PKBM dikelola langsung…

Kader dan Pilkada

BANYAK yang bertanya, kenapa hampir dalam setiap penyelenggaraan Pilkada, Partai-partai lebih cenderung mengusung bakal calon atau calon yang bukan dari kader partai? Tentu saja atas pertanyaan ini akan banyak sekali jawaban baik secara pandangan politik atau komunikasi. Apakah saat ini partai-partai politik telah kehilangan tokoh-tokoh penting dan merupakan figur di dalam partai politik tersebut?
Sejak awal reformasi, sifat partai politik yang ada di negara ini telah bersifat cair, mengalir tidak hanya di kelompok elit saja, juga telah menyusuri turun hingga ke kelompok akar rumput. Pemilu pertama di era reformasi, dipandang oleh banyak pengamat sebagai reinkarnasi kembali partai-partai peserta Pemilu 1955. Setelah beberapa kali meyelenggarakan Pemilu dengan peserta itu-itu juga di era Orde Baru, pada tahun 1999, dari hasil penjaringan oleh pemerintah, Partai politik yang melakukan reinkarnasi di masa reformasi dengan jumlah mencapai seratus lebih partai politik, sebanyak empat puluh …

Cicadas-Tespong

Dua kampung ketika Kecamatan Baros masih merupakan bagian dari Kabupaten Sukabumi diberi nama dengan awalan yang sama yaitu Cicadas Girang dan Cicadas Hilir. Secara etimologi pemberian nama kedua kampung ini didasarkan atas letak atau posisi kedua kampung itu, Cicadas Girang terletak di sebelah utara Kampung Tespong dan Cicadas Hilir terletak di sebelah selatannya. Karena penamaan kedua kampung ini didasarkan atas posisi Kampung Tespong sudah dapat dipastikan pemberi nama kedua kampung ini merupakan para tokoh yang berasal dari Kampung Tespong.

Penamaan sebuah kampung pada zaman pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan biasa dilakukan oleh para tokoh yang berdomisili di pusat pemerintahan desa setelah melalui konsensus atau kesepakatan para tokoh masyarakat. Letak kantor Kelurahan Jayamekar sebelum dipindahkan pada tahun 2005 ke perbatasan Cicadas Girang dan Tespong berada di Kampung Tespong tepat di depan SDN Tespong Raya. Salah seorang tokoh yang pernah diwawancarai oleh penulis M. M…

Alasan Menulis dan Berkomentar

Sangat masuk akal bagi saya, membaca setiap tulisan teman-teman, baik catatan atau status-status sederhana di facebook. Walaupun masih sangat jauh diri ini disebut sebagai penulis handal, tapi di dalamnya ada ikatan mental yang kuat antara diri saya dengan berbagai hal yang berkaitan dengan tulisan, karya tulis, atau literasi.

Ikatan mental itu terasa semakin kuat saat saya menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan dan harapan tentang aktualisasi diri. Manusia ingin diakui eksistensinya, dilihat, dan dihargai. Salah satu aktualisasi diri manusia tentu saja dengan menuangkan ide-ide cerdas dan pikiran-pikiran jenius dalam bentuk catatan atau status. Ini menjadi satu alasan, kenapa dalam setiap kesempatan, saya biasa membuka facebook dan banyak membaca apa yang dipikirkan oleh teman-teman, terlepas dikomentari atau tidaknya.

Paling tidak ada tiga alasan, kenapa saya sering tidak melewatkan perkembangan pikiran teman-teman. Pertama, saya sangat sadar betul, betapa banyak ide-id…

Tabotateu

Sababaraha taun ka tukang, memeh jaman kamajuan internet, samemeh jalma ngagunakeun basa jeung kecap-kecap 'alay', urang lembur mah geus biasa sagulung-sagalang jeung kecap-kecap 'alay'.

Kekecapan 'alay' biasana dipake ku urang lembur keur ngaheureuyan budak anu can pati bentes dina ngomong. Teu aneh, di tiap wewengkon oge anu ngaran 'senior' remen nyepetan 'junior'-na. Meureun rumasa gede.

Si Yatna nepi ka disebutan ku para nonoman, pedah nalika keur budak sok dagang karoket jeung rarawuan dina nawarkeun dagangan can bentes anu sakuduna nyebut karoket jeung rarawuan jadi atotet auna. Tiap panggih di jalan pasampangan, ku para nonoman sok langsung disebutan: atotet aunaaa..

Dina taun 2005 oge kuring kungsi bingung, nalika aya hiji pamilon atikan anu kungsi diajar ngaji ka kuring ngomong sabari can bentes: " Apa, apang teh ayuang.." Harita keur peuting takbiran. Geuning maksud ucapanna teh " Bapa, lapang banjuran.." Sabab isuk…

Catatan Satu

Hari ini saya membuat artikel terkait dokumen-dokumen yang dimuat oleh NSA (National Security Archive) berisi catatan diplomat AS terhadap peristiwa pra dan pasca pemberontakan PKI. 
Pada hari ini juga, tulisan saya berjudul Pribumi dan Inlander dimuat oleh Radar Sukabumi setelah satu hari sebelumnya tulisan dengan judul berbeda: Pribumi, Inlander, dan Politisasi dimuat di website resmi Nahdlatul Ulama (NU); http://nu.or.id
Tidak pernah terpikir sebelumnya, jika catatan dalam bentuk apa saja pada akhirnya akan bermanfaat dan dimanfaatkan juga bagi orang lain atau diri sendiri di masa yang akan datang. Seperti halnya seorang Anton Chekhov tidak pernah mengira dirinya akan menjadi orang terkenal ketika masih hidup. Dia menjadi lebih terkenal setelah karya-karyanya dipublikasikan beberapa tahun paska kematiannya.
Tetapi, ada rasa was-was dan ini patut diingat oleh siapapun, kita -saat ini - kadung sangat mempercayai bahwa teknologi akan selalu mengamankan catatan, tulisan, dan artikel yan…

Riwayat Angka 68

Sejak tahun 1997, setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada saya selalu aktif menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu. Dimulai dengan menjadi anggota KPPS pada tahun 1997, Pemilu terakhir yang diselenggarakan di era Orde Baru hingga penyelenggaraan Pilpres 2014 menjadi anggota Media Center KPU Kota Sukabumi dan anggota Divisi Teknis yang lebih menitikberatkan dalam penyampaian informasi kepemiluan serta penginputan data hasil perolehan suara ke dalam model-model yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Pemilu dan PKPU.
Beberapa teman sempat bertanya, kenapa pada penyelenggaraan Pilkada 2018, saya tidak mendaftar kembali menjadi anggota Media Center KPU atau menjadi bagian dari penyelenggara di tingkat kelurahan dan kecamatan? Sebetulnya ketidakikutsertaan saya menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada 2018 ini telah saya sampaikan kepada beberapa teman di KPU beberapa bulan lalu, saya sudah sangat dekat dengan H. Andri Setiawan Hamami, beliau akan mencalonkan dan saat ini telah di…

Kang Warsa - 2014