Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2017

Saracen: Laskar Bayaran Penebar Hoaks

Berita tidak benar atau hoaks tidak hanya terjadi dan dikonsumsi masyarakat di era ketika masing-masing individu terhubung dengan internet. Di zaman ketika dunia masih terlalu sederhana dalam mengelola informasi, berita-berita palsu telah dijadikan sebagai propaganda oleh satu kelompok untuk melemahkan kelompok lainnya. Selama perang dingin (cold war), dua blok, Amerika dan Soviet paling gencar memproduksi berita-berita palsu dengan tujuan meyakinkan kepada satu pihak namun memukul pihak lawan.

Saat Perang Dunia II, kekalahan Nazi dari pasukan sekutu tidak terlepas dari adanya berita hoaks yang disebarkan oleh agen-agen sekutu. Bahkan meletusnya dua perang dunia saja dipicu oleh informasi tidak terpercaya, tidak semata disebabkan oleh rebutan kekuasaan. Hollocaust oleh Nazi terhadap komunitas Yahudi diaspora sampai saat ini masih merupakan misteri, propaganda anti-semit pun merupakan pemicu meletusnya perang dunia satu dan dua. Bagi Garraudy, propaganda anti semit, sebenarnya dihemb…

Membangkitkan Semangat Literasi

Oleh Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi
DALAM acara pengukuhan ‘Bunda Literasi’ 7 (tujuh) kecamatan di Kota Sukabumi, telah melahirkan satu gagasan baru, Kota Sukabumi harus menjadi Kota Adiliterasi, artinya sebagian besar penduduk Kota Sukabumi harus benar-benar memiliki minat literet yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Karena sampai saat ini, pikiran kita masih tetap terjebak oleh cara pandang bahwa minat membaca apalagi menulis bangsa kita masih berada di bawah negara-negara maju.
Cara pandang seperti di atas sebenarnya dengan sangat mudah dapat kita bantah. Fakta yang sebenarnya, tentang berapa persen penduduk di negara ini yang belum melek aksara atau buta huruf  hanya merupakan embel-embel untuk  meng-inferioritas-kan bangsa kita sendiri. Standar atau ukuran dapat membaca dan mengenal aksara saja hanya dibatasi oleh ‘mengenal huruf latin’, tidak lebih dari itu.
Di medio abad ke-20, upaya ­meng-inferioritas-kan  bangsa kita masih terlihat. Nenek penu…

Supremasi Kulit Bodas

Di Amerika, tegesna di Virginia, sababaraha paguyuban neo-Nazi jeung Ku Klux Klan ngayakeun demonstrasi.
Eta demonstrasi dibere judul "Supremasi Kulit Putih", keur negeskeun lamun ras kulit putih leuwih unggul tibatan ras sejen.
Slogan anu ditulis jeung diceletukkeun nyaeta antisemit, antiimigran, jeung sumanget kaceuceub ka golongan jeung ras sejen.
Maranehna poho, yen maranehna sorangan cicing jeung hirup kumbuh di Amerika teh salaku imigran anu geus ngarampas taneuh kaum Indian.
Sabenerna, anu disebut supremasi kulit putih lain ngan saukur aya dina wawacan wungkul. Dina kahirupan urang oge masih aya pikiran, boga kulit bodas leuwih alus tibatan kulit hideung.
Produksi obat kulit oge beuki mahabu ti taun ka taun. Malah aya anu ngahaja disuntik ku rupaning obat da mikahayang boga kulit bodas. 
Bralna wawacan kulit bodas leuwih alus  ti kulit hideung teh kusabab pikiran urang kapenjara ku kanyataan anu lumangsung. Saolah, nalika aya jalma miboga kulit lestreng hideung kusabab eta …

Umbul-umbul Kamerdékaan

Geus nepi umur tujuh puluh dua taun  nagara urang merdéka atawa mardika. Ngan  can bisa disebut geus cukup umur lamun anu dijadikeun dasar itungan umur ‘peradaban’ manusa. Kudu geus nepi ka 300-700 taun karék bisa disebut geus sawawa.
Sok sanajan kitu, dina mapag poé kamerdékaan nagara urang, jalma-jalma miboga rasa reueus, suka bungah, sagala éksprési dipintonkeun, sisi jalan kajaba dipinuhan ku bandéra beureum bodas,  ogé dipapaésan ku rupaning umbul-umbul.
Sababaraha taun ka tukang mah, umbul-umbul biasa dipasang ku masarakat nalika ka hiji wewengkon arék kadatangan ku gegedén atawa ménak.
Salian ti éta, umbul-umbul ogé biasa dipasang dina mapag kariaan séjén umpamana dina raraga ngareuah-reuah poé jadina hiji wewengkon, samenan, atawa aya acara pasanggiri jeung lomba tingkat désa atawa kelurahan.
Tapi henteu tiap aya acara penting masarakat kudu masangkeun umbul-umbul, umpamana dina poé lebaran; Idul Fitri jeung Idul Adha jarang masarakat anu masang umbul-umbul. Da keur poénan ka…

Cubluk Ma Emur

Saméméh pamaréntah ngaluarkeun kawijakan program sanitasi lingkungan ku ngawangun sababaraha MCK, arék MCK biasa atawa MCK Plus-plus.
Cubluk Ma Emur anu aya di wewengkon Balandongan Kidul kungsi ngawujud jadi MCK umum jeung digunakeun ku balaréa nepi ka taun 90-an ka tompérnakeun.
Cubluk, aya ogé jalma anu nyebut calubek mangrupa sumur déét, jerona kurang leuwih 2 méteran, caina hérang ngagenyas, waruga cubluk sorangan kacida basajan.
Pipidingna ku karung dirangkayan ku awi. Sisi cubluk ditémbok, lanténa mah cukup ku batu laleutik anu diéntép.
Cai hérang ngagenyas duméh kaluar tina cai nyusu, ceuk sakaol mah brasna ka Gunung Gedé.
Kaharti ogé ayeuna mah, pantes atuh dina taun 80-an loba carita cenah lembur Balandongan téh mangrupa jandéla tempat kaluarna Éyang Prabu Suryakencana.
Anu jelas, handapeun lembur Balandongan ngamalir sababaraha sumur purba, anu matak karék ngagali taneuh dua méteran ogé geus ngaburial cai hérang.
Cubluk Ma Emur aya dua bahagéan, cubluk kahiji sok dipaké mandi k…

Kang Warsa - 2014