Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2017

De Civita Dei dan Negara Iblis

Di tahun 2002, Saya sempat termenung demi membaca ringkasan buku De Civita Deikarya Santo Augustinus yang ditulis oleh Daniel Dono. Sebuah negara ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya kerap kali menyengsarakan rakyat, mengabaikan fakta-fakta Sumber Daya Alam, menurut Augustinus, negara tersebut telah layak disebut sebagai Negara Iblis.
Negara Iblis merupakan kebalikan dari Negara Tuhan (Civita Dei), di dalam Negara Iblis lahir berbagai potensi kejahatan; korupsi, kepicikan, kelicikan, hipokrisi, manifulasi, saling benci, rebutan kekuasaan, pengabaian kewajiban, pembuatan hak-hak palsu, pengebirian, dan penindasan terhadap rakyat. Para pemimpin di Negara Iblis jauh dari kebaikan yang keluar dari nurani. Mereka akan memanipulasi pajak, upeti, dan perampokan harta rakyat dengan berbagai klise kebaikan.
Negara ideal sama sekali tidak akan lahir dari rahim yang dibuahi oleh sperma Iblis, dari mulai pembuahan ovum oleh sperma kejahatan kemudian membentuk janin hingga lahir me…

Maret

Ada banyak perjuangan besar di bulan Maret ini. Bukan hanya perjuangan, juga telah mencatat kebiadaban manusia atas manusia lainnya. Ketika kebiadaban dibicarakan, maka sesungguhnya ini tidak bisa lepas dari peran perjuangan sekelompok manusia. Kebiadaban dalam bentuk perang, dehumanisasi, dan pemerosotan derajat kemanusiaan. Segalanya menjadi alasan, betapa kebaikan telah tercerabut dari lubuk hati terdalam manusia, begitu menurut Isaiah Berlin. Akan tetapi, ada sisi lain dari sejarah, mengenai harapan dan kemerdekaan, buah dari perjuangan.
Penolakan Baiat Imam Husain terhadap kekhalifahan Yazid Bin Muawiyyah berbuntut pada revolusi besar . Imam Husain bersama para pengikutnya meninggalkan Madinah menuju Kufah. Penghindaran terhadap arogansi kekuasaan meskipun terlembagakan di bawah sebuah payung bernama kekhalifahan. Sistem tidak menjadi jaminan mutlak terhadap mapannya kehidupan sebuah masyarakat. Di tangan penggeraknyalah sebuah sistem akan hidup, jika dijalankan dengan benar. Demi…

Dagang

Aya salah sahiji téori anu nyebutkeun Islam sumebar di wewengkon Nusantara ku jasana para sodagar ti Gujarat anu ngayakeun usaha dagang. Keur wewengkon basisir mah, ieu téori bisa jadi kacida rélévan. Sok sanajan kitu, keur wewengkon anu aya di beulah jero, tangtu baé sumebarna Islam leuwih rasional dilakukeun ku para sufi anu ngalalana ti hiji tempat ka tempat séjén. Hal ieu disebut rasional sabab keur masyarakat Nusantara anu aya di wewengkon gunung jeung leuweung teu pati merelukeun barang anu dibawa ku para sodagar Gujarat, sagala rupa geus kacumponan.

Pasualan dagang ieu lain saukur diguar ku ahli entrepreuneur jeung motivator samodél Tung Desem Waringin, pakasaban dagang geus lumangsung ti saprak jalma ngawujud jadi mahluk sosial. Ngabutuhkeun sagala rupa anu teu bisa dicumponan ku diri sorangan. Saméméh alat tuker nu éféktif – sebut baé duit – digunakeun, jalma-jalma ngalakonan barter, silih tukeran hiji barang ku barang séjén. Anu diudag tangtu lain saukur sakumaha loba jeung g…

Washaya Sittah, Enam Wasiat Kyai

WASHAYA SITTAH, ENAM WASIAT KYAI Oleh: Kang Warsa
Sejak era wali songo hingga terbentuknya jaringan kaum intelektual pesantren, para ulama dan kyai selalu menggunakan muatan-muatan kearifan lokal yang telah menjadi basis nilai kehidupan masyarakat Nusantara di dalam mendakwahkan Islam. Melalui pendekatan inilah Islam hadir dengan wajah ramah, santun, dan mudah diterima oleh masyarakat. Keramahan Islam tercermin melalui sikap-sikap dalam hidup. Nawawi al-Bantani misalnya, menerima “ciuman tangan” dari hampir seluruh masyarakat Jawa yang tinggal di Mekkah, bukan sebagai pemisah antara manusia yang memiliki kelebihan dengan manusia lemah, kecuali sebagai ekspresi penghormatan ilmu dan moral, bukan secara pribadi.
Selama rentang waktu tahun 1446 -1471 M terjadi koordinasi yang sinergis antara gerakan-gerakan dakwah penyebar Islam di Jawa Barat dengan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, sebuah gerakan dakwah yang disampaikan melalui gerakan sosial-kultural-religius melalui asimila…

Carpon: Rot Rot Manila

CARPON: ROT ROT MANILA, SING OROT SING LILA Ku: Kang Warsa
Loba jalma anu boga sangka, usum-usuman bisa dikandalikeun jeung kumaha kahayang maranéhna. Hartina alam kudu ngawaro kana kahayang manusa. Padahal, ti jaman Nabi Adam nepi ka kiamat ogé anu ngaranna alam boga tetekon dirina sorangan.
Ceuk BMG, sababaraha minggu ka tukang disebutkeun, minggu ieu pisan keur wewengkon tropis geus waktuna asup usum katiga, usum halodo, usum nalika jalan dipinuhan ku kekebul panyésaan taneuh jeung lebu hasil tina galian taneuh ku sababaraha dines jeung kantor anu bahé ka jalan nalika usum ngijih. Lain carita anéh di urang mah, dina usum hujan anu ngaranna jalan jadi rujit jeung dina usum katiga pinuh ku kekebul.
Tapi, analisa jeung prédiksi BMG sababaraha minggu ka tukang mémang nyalahan. Sok sanajan bener ceuk élmu pangarti mah, dina bulan Maret nepi ka genep bulan ka hareup geus sakuduna asup usum halodo, tapi hujan mah angger baé teu bisa dieureunkeun, nya paling ogé eureun sorangan baé.
Da kitu w…

Sunda Jeung Islam

ISLAM TÉH SUNDA, SUNDA TÉH ISLAM Oleh: Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah-Anggota PGRI Kota Sukabumi
Telah menjadi catatan sejarah, proses Islamisasi di Nusantara tidak terlepas dari metode penyebaran dan pengembangan Islam oleh para penyebar Islam melalui pendekatan sosial-kultural-religius, artinya Islam di Nusantara ini didakwahkandengan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya. Salah satu bentuk pendekatan socsal-kultural-religius ini yaitu adanya vernakularisasi.
Azyumardi Azra memberikan definisi vernakularisasi ini sebagai pembahasaan kata-kata atau konsep kunci dari Bahasa Arab ke bahasa lokal di Nusantara, yaitu bahasa Melayu, Jawa, Sunda dan tentu saja bahasa Indonesia.  Vernakularisasi ini membawa akibat positif sebab kata-kata dan konsep kunci yang berasal dari Bahasa Arab terasimilasi dengan kata-kata dan konsep lokal yang telah dikenal dan digunakan telah lama oleh penduduk pribumi. Proses ini merupakan jendela masuk proses p…

Kang Warsa - 2014