Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2016

Taun Anyar: Sajarah anu Panjang

Taun Anyar Ku: Kang Warsa
Saméméh taun 45 SM, ku jalma-jalma anu aya di wewengkon kakawasaan Romawi Kuno disebut ,"mangsa anu dipinuhan ku kabingung." Dina waktu harita, konsépsi dina méré tanggal jeung waktu masih pajurawet. Tanggal jeung waktu ampir sarua jeung sajarah kahirupan jalma, dijieun ku saha anu nyekel kakawasaan dina danget harita. Julius Caesar anu ngaakibatkeun masarakat aya dina kabingungan kusabab patukang tonggongna antara konsép 'penanggalan' jeung robahna usum di bumi bagéan kalér.
Kakawasaan teu bisa méréskeun ieu pasualan, antukna dina taun 45 SM, konsép kalénder Julian dibebener ku hiji astronom Romawi nyaéta Sosigenes. Konsépna basajan, keur wewengkon anu aya di wewengkon non-tropis, nénjo kana robahna usum , jumlah bulan dina sataun teu bisa ngan ukur aya 10 bulan kari-kari Julius Caesar nambahan 90 poé dina sataun kalawan teu maké ugeran. Da ku logika itungan ogé 10:4 téh hasilna moal ciples. Sosigenes antukna nyusun lilana poétiap bulan kana K…

Mualim Zakaria

BALANDONGAN  geus jadi sabiwir hiji, sebutan ka ieu lembur mangrupa kampung santri. Ti mimiti ieu lembur diadegkeun ku para sesepuh saperti Abah Jayawinata anu katelah Ama Erpol, Mama Haji Sulaéman, diteruskeun ku para sesepuh séjén anu aya di ieu lembur, masarakat Balandongan hirup kumbuh dina budaya jeung tradisi anu teu bisa leupas tina niléy Islam jeung Sunda, ajaran jeung ageman anu dicekel pageuh ku masarakat ti saprak ieu lembur ngadeg.
Salah saurang sesepuh anu kawilang gedé jasana dina ngaheuyeuk lembur jeung ngokolakeun ieu kampung dumuk banjar karang pamidangan nyaéta : Almarhum Mualim Zakaria, hiji inohong anu ninggalkeun rupaning atikan jeung kumaha cara masarakat hirup sangkan nyurup jeung niléy ajaran anu dicekel.
Balandongan, hiji kampung padumukan banjar karang Pamidangan anu dipikareueus ku sing saha baé anu jadi warga jeung kungsi nyicingan ieu lembur. Tempatna pikabetaheun, dipinuhan ku rupaning tangkal, cai curcor, susukan ngamalir, pasawahan héjo ngémploh dina usum…

Review Buku: Islam Pascakolonial

Kang Warsa - 2014