Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2016

God Spot

KETUHANAN YANG MAHA ESA DAN IN GOD WE TRUST ONE Oleh: Kang Warsa
God-Spot atau "Titik Tuhan" merupakan hardware bawaan yang telah terbenam dalam otak manusia sejak dia dilahirkan. Fungsi dari God-Spot ini merupakan dapur picu agar manusia dalam kehidupannya mengakui keberadaan "Tuhan, To En, Yang Maha Kuasa, dan sebutan lainnya".
Dapur picu bernama God-Spot ini telah menyimpan software bawaan, operating system, yang mampu memerintah manusia agar bertauhid, meyakini satu keberadaan tunggal, eksistensi prima dan penyebab utama segala sesuatu. Tidak bisa dielakkan, sekalipun dia memiliki pandangan ateis, pada awal kehidupannya telah menerima hal ini. Silogisme sederhana ada pada negasi atau penolakan hal apapun, ketika seorang ateis mengingkari keberadaan hal-hal transenden, memiliki arti, hal transenden tersebut memang ada. Hal yang tidak ada itu merupakan hal yang ada.
Manusia-manusia di abad percerahan yang telah mengingkari keberadaan hal transenden pada dasarnya buka…

Ménak Anyar (Hanca Ka-15)

“ Teu ngeunah déwék disebut ménak palsu ku Si Papat!” Gerentes Radén Kanta. Paduduan ngebul teu puguh, teu mirasa, haseup diseuseup tuluy diburakeun deui, katebak ku angin. Diuk ngabaheuhay, nyirikeun lamun manéhna bener-bener saurang ménak, bapa-aki-uyut nepi ka karuhunna kabéh ogé turunan ménak. “ Gélo, nyebut ménak palsu ka déwék di hareupeun balaréa deui!”

Jung nangtung.

“ Ema, abah arék ka sawah heula!” Ngagorowok ka pamajikan. Anu jadi pamajikan anteng di dapur keur cuh cih usukan-asakan. Keur nganteuran panyawah anu keur ngabaladah sawah.

Wewengkon Cibodas kasohor mangrupa ‘lumbung paré’. Pasawahan masih upluk-aplak, sabébécék aya anu legana nepi ka puluhan jeung ratusan méter pasagi. Lain kusabab lega wungkul, pasawahan di éta wewengkon can kungi ngalaman garing kusabab euweuh cai. Geus puguh susukan ogé masih cur-cor ku cai anu ngagenyas. Para panyawah jeung patani biasa marandi di susukan nalika wanci geus nuduhkeun pecat sawed, méméh barakécrakan dahar di saung tengah pasaw…

The Man Who Knew Infinity

Tadi peuting ngalalajoan hiji film biografi, miboga judul "The Man Who Knew Infinity". Ieu film nyaritakeun kahirupan Srinivasa Ramanujan, salah saurang ahli matematika ti India anu kungsi diistrénan jadi Fellow Royal Society ti Universitas Cambridge.
Aya hal anu kacida penting tina biografi Ramanujan, hiji hal anu bisa disebut anéh atawa mu'jizat, saurang India bisa jadi ahli matématika kucara autodidak. Dosén anu ngapingna, G.H. Hardy nyebut, Ramanujan bisa disabandingkeun jeung ahli matématika séjén saperti Euler, Newton, jeung Archimedes.
Di sakola urang ayeuna, matématika geus dipikasieun ku kalolobaanna para pamilon atikan. Sabab, matématika mangrupa élmu pasti anu merlukeun bukti jeung cara ngabuktikeunna.
Ramanujan, saabad ka tukang geus ngabuktikeun lamun "pangabisa jeung kapinteran" jalma mangrupa anugerah tinu Kawasa, hiji dzat anu euweuh watesna, malahan matématika ogé sabenerna hiji hal anu "euweuh watesna". Matématika ngan saukur miboga p…

Pelatihan dan Dialog BUM Desa di Desa Sukatani, Parakansalak

KKM Mahasiswa STISIP Widyapuri Mandiri Tahun 2016 diisi dengan kegiatan Pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan tema: Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Sukatani.
Pelatihan diselenggarakan di Aula Pertemuan Desa Sukatani, Kecamatan Parakansalak dan dihadiri oleh para tokoh masyarakat Desa Sukatani. Acara dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Parakansalak. Sekmat Parakansalak menegaskan tentang potensi-potensi di berbagai bidang yang dimiliki oleh Desa Sukatani, baik sektor pertanian maupun pariwisata. 
Kepala Desa Sukatani, D Suherman memandang keberadaan BUM Desa ke depan begitu penting, dimana pada awal tahun 2017 nanti, Indonesia akan menghadapi (Asian Economy Community atau MEA. Hal yang menjadi hambatan dalam peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat diakui oleh Kepala Desa Sukabumi yaitu akses permodalan.
Andri Hamami, sebagai pemateri dalam pelatihan ini memaparkan peran BUM Desa ke depan akan menjadi salah satu strategi dalam Pembangunan Ekon…

Kaca-kaca

Anu leungit di sababaraha wewengkon dina tiap miéling poé kamerdékaan nyaéta kaca-kaca atawa gapura anu dipapaésan ku rupaning gambar jeung aksara: HUT RI. Di sababaraha wewengkon mémang masih aya masarakat anu ngahaja ngajieun kaca-kaca jeung rupaning papatungan dina raraga ngabagéakeun datangna poé kamerdékaan.Cara-cara anu biasa mah saperti ayana rupa-rupa pasanggiri atawa lomba masih kénéh lumangsung nepi ka ayeuna ogé, saperti; rebutan, balap karung, jrrd. Iwal ti kaca-kaca anu mimiti diapilainkeun ku urang ayeuna.Saba'da réformasi, kabiasaan ieu mimiti leungit. Antukna, barudak ngora leuwih milih cara séjén dina ngedalkeun eusi haténa, ku cara nulisan jalan aspal ku cét atawa apu. Sagala dikedalkeun dina seratan di jalan, ti mimiti kecap "Merdeka atau Mati" nepi ka seratan ngaran diri jeung kabogohna. Bisa disebut vandalisme anu teu miboga "struktur". Geus lila sabenerna kabiasaan di luhur dilakonan ku para nonoman di urang. Ti mimiti sakola kénéh geus re…

Anu Loba di Urang

PUISI: ANU LOBA DI URANGDi urang loba nu:
Anti kana démokrasi tapi resep démonstrasi
Resep kana démokrasi tapi kudu saragam baé
Anti kana Pancasila tapi ngadon caricing di ieu nagri
Resep kana Pancasila tapi teu siap nampa nu béda
Anti kana kapitalisme tapi nabung di Bank
Resep kana kapitalisme tapi resep ngajentul
Anti kana atheisme tapi nyekel pageuh évolusi
Resep kana atheisme tapi sieun maot
Anti kana komunisme tapi resep nyieun paguyuban
Resep kana komunisme tapi nampa setoran ti cukong bati démoDi urang saeutik nu:
Merdéka!!!!Nu pang luhurna téh, urang...

Bedog Kabuyutan

BEDOG KABUYUTAN Ku Kang Warsa & Caca Danuwijaya Guru Basa Sunda - PGRI Kota Sukabumi 
" Bedog ieu, kungsi dipaké nandasa Walanda ku uyut manéh." Ceuk Jenat aki  pituin sabari mulak-malik bedog sapotong, bedog anu geus potong, teu mangrupa bedog deui. " Ulah kumawani heureuy sabari mamawa ieu bedog, sabab ku uyut manéh kungsi dieusi." Tangtu baé, kuring can ngarti kana éta ucapan, umur ogé karék nincak tujuh taun.
Bedog geus teu miboga sarangka, ngan ku anu jadi aki kacida dipupusti, diselapkeun kana bilik di dapur. Euweuh saurang-saurang acan anu kumawani nyabut éta bedog tina bilik. Nya, da dipaké meuncit hayam ogé asa pamohalan atuh, kajaba potong téh ongkohna mintul katénjona. 
Din hiji mangsa, anu jadi aki ngambek lain bohong, éta bedog keur diulinkeun ku anak uwa, keur gegelutan di sawah jeung batur-baturna. Bedog potong diputer-puter dina leungeun katuhu, sabari masang kuda-kuda.
" Bebel, éta bedog tunda deui kana tempatna!" Gorowok aki sabari tutunju…

Wangkongan Sunda Ngeunaan Atikan

Ngatik pamilon atikan lain pasualan hese nalika urang miboga metode-metodena. Ngawanohkeun Basa Sunda oge kudu dimimitian ku diri sorangan. Wangkongan sim kuring jeung Pa Caca dina poe ieu.

Dialog Agustusan

Menjelang Agustusan tahun ini, Saya melakukan dialog dengan Ifey. Mengupas kegiatan Agustusan di Santiong

Poé Pramuka

Tanggal 13 Agustus barudak sakola geus cuh cih, nyiapkeun itu jeung ieu keur bekel kémping. Tas dipinuhan ku rupa-rupa bebekelan, da ceuk guru anu ngatik Pramuka kungsi ngomong, kémping téh lain arék nyusahkeun diri, jadi kaperluan-kaperluan jeung pangabutuh dasar diri urang kudu disiapkeun. Bener pisan, ari sakira-kira saukur rék ngariripuh diri mah teu kudu milu kémping, cukup gupak dina poé paré baé, dijamin ararateul.
 Saragam coklat ngora, coklat kolot geus dipaké, kacu, barét, piriwit, jeung péso leutik geus nyolégréng dina cangkéng, teu pantes sabenerna disebut nyolégréng da lain bedog, pésona ogé paling gedé saukuran curuk jalma sawawa. Ngan asa gagah harita mah, disampurnakeun ku mawa "tongkat", miboga sababaraha mangfaat, bisa dijieun belangkar, bisa dipaké iteuk nalika meuntas wahangan, bisa dijieun tihang bendéra, ogé bisa dipaké neunggeul oray atawa gegelutan ngadu "tongkat" jeung batur saentragan kawas dina film Kungfu Shaolin. Tambang ogé digantélkeu…

Pembangunan Gudang Bumdes

Sebagai seorang pengusaha di Sukabumi, H. Andri Hamami sangat konsern dan memerhatikan perkembangan usaha yang dikelola oleh masyarakat.
Bentuk konsistensi keberpihakannya kepada kelompok UKM, H. Andri Hamami telah aktif membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kab. Sukabumi.
Sebuah gudang berukuran besar sedang dibangun di bulan ini.
Disebutkan oleh H. Andri Hamami, gudang yang sedang dibangun di Jl RH Didi Sukardi tersebut akan menyuplai kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan Bumdes di Kab. Sukabumi.

Safari Gerakan Gemar Membaca

"Satu...satu aku suka baca
Dua... Dua aku baca buku
Tiga.. tiga aku jadi pintar
Satu dua tiga aku jadi cerdas
Baca.. baca.. baca! yess!"
Lirik di atas dikumandangkan oleh peserta Safari Nasional Gerakan Gemar Membaca yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Nicke Siti Rahayu, selaku Kepala Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi meneriakkan yel tersebut dengan penuh semangat.
Safari Gerakan Gemar membaca disebutkan oleh Dra Sekar, pengelola Perpustakaan Nasional, merupakan kegiatan rutin untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Mengingat, Indonesia berada urutan ke 140-an dalam Indeks Pembangunan Manusia,kesadaran minat baca menjadi hal mutlak untuk mengubah posisi tersebut agar setingkat dengan dua negara di ASEAN, Singapura dan Thailand.
Salah seorang anggota DPR Komisi X, Reni Marlinawati, memaparkan pembenahan perpustakaan menjadi hal mutlak untuk menunjang peningkatan minat baca. Reni sebagai anggota Parlemen yang membidangi masalah pendidikan menyayangkan anggaran u…

Baksos Terrano

Pengurus Terrano Club Indonesia (TCI) Sukabumi menyelenggarakan kegiatan Bhakti Sosial (Baksos) ke lokasi bencana di Desa Nagrakjaya, Curugkembar. 
Baksos dilaksanakan pada Sabtu (6/8) dengan memberikan dua buah toren, fasilitas air bersih, dan uang santunan.
H. Andri Setiawan Hamami dan Rian Suryana memberikan santunan kepada Sekmat Curugkembar dan Posko Penanggulanang Bencana secara langsung.
Bencana berupa tanah longsor disebabkan oleh pergerakan lapisan tanah tersebut telah mengakibatkan sekitar 430 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal.
Diperkirakan sebanyak 400 rumah rusak berat dan pemukiman penduduk harus ditinggalkan oleh penghuninya. Disebutkan oleh salah seorang penduduk, bencana alam akibat pergeseran tanah pada tahun ini merupakan bencana terbesar dari peristiwa yang sama yang sering terjadi di daerah tersebut. 

Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan Indosat.

Palsu

Naon anu teu palsu dina hirup jaman kiwari? Nepi ka paripolah diri sorangan ogé jigana palsu. Pinuh ku kapura-puraan, pura-pura bageur, soléh, jeung handap asor, padahal haté dipinuhan ku sikep sirik, pidik, jail, aniaya, jeung kagoréngan.
Geus puguh poto profile ogé hasil meunang malsukeun da meunang nga-edit ku photosop, halis jeung bulu mata ogé palsu, anu ipis dikandelan, anu kandel dikerok diipisan. Malahan naon anu dipaké ogé teu jauh dina kamuflaseu, mérek tas, kaos, calana, jeans, sapatu ngan saukur mérek wungkul hasil nyablon. Meuli Versace asli mah asa pamohalan bisa kabedag.

Anu dibaca jeung dibagikeun iber palsu, ceuk barudak ayeuna mah hoax téa disebutna. Malahan asa tara dibaca eusina, cukup maca judulna langsung baé éta hal-hal anu palsu dianggap bener.

Anu asli dina diri urang ayeuna ngan hiji, yén urang mémang mangrupa mahluk anu dipinuhan ku kapalsuan. Ngan ulah percaya ka kuring, da seratan ieu ogé jigana mah palsu.

Kang Warsa (KW=Palsu)

Kang Warsa - 2014