Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2015

Taun Anyar

Samemeh taun 45 SM, ku jalma-jalma anu aya di wewengkon kakawasaan Romawi Kuno disebut ,"mangsa anu pinuh ku kabingung." Dina waktu harita, konsepsi mere tanggal jeung waktu masih pajurawet. Tanggal jeung waktu ampir sarua jeung sajarah kahirupan jalma, dijieun ku saha anu nyekel kakawasaan dina danget harita. Julius Caesar anu ngakibatkeun masarakat aya dina kabingungan kusabab patukang tonggongna antara konsep 'penanggalan' jeung robahna musim di bumi bagean kaler.
Kakawasaan teu bisa mereskeun ieu pasoalan, antukna dina taun 45 SM, konsep kalender Julian dibebener ku hiji astronom Romawi nyaeta Sosigenes. Konsepna basajan, keur wewengkon anu aya di daerah non-tropis, nenjo kana robahna musim jumlah bulan dina sataun teu bisa ngan ukur aya 10 bulan kari-kari Julius Caesar nambahan 90 poe dina sataun kalawan teu make ugeran. Da ku logika itungan oge 10:4 hasilna moal ciples. Sosigenes antukna nyusunlilana poe tiap bulan kana Kalender Julius Caesar, sangkan lilana usu…

Kota dan Desa

Perbedaan antara desa dan kota

Kang Warsa

Dokumentasi Pilkada Kabupaten Sukabumi 2015

Merawat kenangan, menjaga ingatan. Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi telah menorehkan berbagai kenangan; manis, pahit, menyenangkan, hingga kegetiran. semua momentum penting diabadikan, dirawat, dikenang, dan dijaga. Dokumentasi sederhana di bawah ini merupakan kenangan sejarah yang akan dikenang bersama dari pasangan calon, tim pemenangan, relawan, dan masyarakat serta seluruh elemen tang telah menyukseskan Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2015 yang telah mengantarkan Pasangan Nomor Urut 2 (Marwan-Adjo) meraih suara terbanyak pada pesta demokrasi pada 9 Desember 2015. (KW) Marwan Hamami saat melakukan silaturahmi ke masyarakat
Andri S Hamami bercengkrama dengan masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat
Marwan Hamami menemui tokoh masyarakat

Kampanye terbuka Pasangan Calon No 2

Hj Dewi Asmara saat kampanye terbuka

Kampanye terbuka Pasangan Calon No. 2

Para Biker memberikan dukungan sepenuhnya kepada Marwan-AdjoApresiasi Para Biker dalam sebuah lomba yang dinisiasi oleh Pasangan Marwa…

Potret Perkampungan di Selatan Sukabumi

Dokumentasi perkampungan di Selatan Sukabumi, daerah perbatasan antara Kota dengan Kabupaten Sukabumi.

Beberapa perkampungan di Kecamatan Lembursitu yang saya dokumentasikan siang ini antara lain:

Jeruknyelap

Toponimi atau tentang asal-usul kampung ini diberi nama Jeruknyelap masih merupakan  wacana dari mulut ke mulut. Jeruknyelap memiliki arti 'buah jeruk yang terletak di sela-sela dahan pohonnya. Wilayah yang membentang dari Cicadashilir hingga Jeruknyelap (sekarang) pada abad ke 15 M sebelum kedatangan Wiratanudatar VI diberi nama perkampungan Cijeruk, hal ini disebabkan di daerah tersebut banyak tumbuh pohon jeruk bali.

Pangkalan Kulon

Mengenai kampung Pangkalan Kulon, hal ini menunjukkan bahwa perkampungan tersebut merupakan tempat 'mangkal/diam'. Penamaan ini karena kedekatannya dengan dua pemakaman umum, Santiong dan Tegal Jambu. Sementara sumber lain menyebutkan, tempat ini memiliki akar historis tempat berkumpulnya para pejuang Indonesia di masa revolusi fisik saat a…

Ruralisasi

Anu rada mindeng diobrolkeun ku kuring jeung babaturan nyaéta hal anu disangka saukur réméh, pasoalan henteu sapira. Nalika jalma réa anu ngabahas pasoalan hirup anu katénjona beuki komplék, kuring jeung babaturan malah leuwih nyokot obrolan anu boga jejer ‘kaéndahan alam.’

Lima taun ka tukang, teuing di mana jolna, dina hate ujug-ujug jorojoy hayang ulin ka lembur anu aya di pasir Gunung Arca. Nya, nga-sms baé ka babaturan, ngajak ulin ka éta lembur, harita wanci geus nuduhkeun panon poé satangtung. Kabeneran anu jadi babaturan ogé ngahayukeun.

Lembur anu disorang aya opat, Cipeueut, Bangbayang, Ciwangun, jeung Cisemplak. Dina usum katiga mah anu ngaranna jalan-jalan ka pilemburan teu jadi soal, kari-kari harita mah jalan ogé geus diaspal, béda jeung hiji dékade taun ka tukang. Tumpak motor ngaliwatan kana rawayan anu ngagantung luhureun susukan Cimandiri ogé teu salempang kawas dua puluh taun ka tukang.

Dua puluh taun ka tukang mah, meuntas rawayan ogé pinuh ku kasieun jeung kapaur…

Pilkada (Kanca Ka-Hiji)

“ Teu satuju kuring mah!” Ceuk Si Ohi di warung Mang Ujang. “ Milih pingpinan langsung téh!”

“ Naha?” Abah Uko anu nanya sabari menerkeun kopéah hideungna.

“ Pokonan teu satuju. Titik, teu make koma!” Si Ohi ngahuapkeun géhu.

“ Kudu aya alesanna!” Abah Uko ngagebés deui.

“ Alesanna nyaéta teu satuju. Titik!”

Kitu obrolan urang Cihérang dina waktu ka waktu. Hiji lembur anu jauh ka dayeuh, jarang kasaba ku balaréa nalika ngobrolkeun pasoalan politik. Ayeuna mah, iber pasoalan politik gampang nyebar, anu ngaranna informasi geus teu boga deui wates. Dua taun ka tukang, media social jeung media éléktronik geus mimiti mahabu, asup ka ieu lembur. Urang Cihérang geus teu anéh deui kana acara-acara debat, dialog politik, jeung berita-berita anu dipinuhan ku obrolan ‘runtah’.

Nyebarna informasi ka sakuliah jeung satungkebing alam mawa pangaruh kana cara ngomong jeung eusi obrolan. Sapuluh taun ka tukang, komo dina jaman orde baru, jarang pisan jalma di pilemburan anu ngaguar pasoalan politik, a…

Keindahan Kampung Cisemplak, Ciangsana, dan Leuwi Kadu

Keindahan Kampung Ciangsana, Cisemplak,  dan Leuwi Kadu di Selatan Sukabumi


Photo Gallery by QuickGallery.com
Camera: iPhone 4s

Landihan

Boga ngaran saalus-alus oge sakapeung sok jadi goreng nalika dilandih ku batur salembur ku ngaran anu sejen. Sabenerna ngaran landihan boga maksud lain keur ngahina, tapi keur ngaraketkeun hiji jalma jeung kahirupan, da lolobana mah ngaran landihan teh sok nyurup antara kaayaan fisik,tabeat, kabiasaan, oge kalakuan hiji jalma jeung alam.

Tara make kudu panjang mikir jalma-jalma anu aya di lembur mah dina mere ngaran landihan ka jalma anu sejen, umpamana: keur jalma anu boga pangabisa naek tangkal kalapa sok langsung dibere ngaran Si Bajing. Ka jalma anu resep ngadahar cau dibere ngaran Si Lalay. Kanu sok ceceremed dibere ngaran Si Ucing. Kanu gede awak dibere ngaran Si Buta, kanu kulitna lestreng dibere ngaran Si Magrib atawa Si Patlot. Jeung sajabana ti eta.

Ampir kabeh jalma boga ngaran landihan, kaasup diri kuring. Kajaba sok dinisbatkeun kana sato jeung kahirupan, aya oge ngaran landihan teh disurupkeun jeung ngaran sejen anu boga dedeg sarua jeung jalma anu dilandih ngaranna. Umpa…

Natal

Saat kuliah di sebuah perguruan tinggi agama, saya sempat diajarkan 'Ulumul Qur'an', waktu itu saya sempat mengupas salah satu dalil dalam Qur'an yang berbunyi: "Selamat sejahtera atas aku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali (Q:S, 19:33)" dalil ini menjelaskan jika Isa merupakan manusia biasa dilahirkan, dimatikan, dan akan dihidupkan lagi.

Dengan bahasa bebas, Saya menerjemahkan ayat ini : Selamat sejahtera atas aku, pada hari aku dinatalkan, dimortalitkan, dan diimmortalitkan. Bagi pemuja kata-kata dan bahasa tentu penerjemahan bebas ini akan berdampak pada sebuah 'cibiran'. Meskipun secara semantik penerjemahan ini memang begitu adanya.

Natal tidak hanya dimiliki oleh Isa (Yesus) saja, peringatannya pun sah dilakukan oleh siapa pun. Dalam tradisi Islam Nusantara setiap 12 Rabiu'l Awwal diperingati Mauludan, tanggal dilahirkan Nabi Muhammad. Peringatan ini dianggap bid'ah oleh pembesar-pem…

Kantor Kelurahan Gunungparang

Kantor Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole, Jalan Mesjid Kota Sukabumi.

Keindahan Wangunreja

Desa Wangunreja menyimpan segudang keindahan. Potret-potret ini bukti dari keindahan perkampungan di kaki bukit ini.

--
Kang Warsa

Pleonasme dan Paradoks Kehidupan Bernegara

Ada banyak hal yang seharusnya tidak diucapkan atau tingkah yang seharusnya tidak dilakukan. Namun semua itu dilakukan dengan dasar penegeasan. Dikatakan sebagai penjelas dari hal sebelumnya. Dan semua telah tahu itu,  karena merupakan keseharian kita, memang demikian adanya.

Orang sering mengatakan; “ Turunlah ke bawah sebab saya ingin melihat Kamu dengan mata kepala sendiri!” Ya, benar semua orang tahu, apa pun dan siapa pun: turun sudah pasti ke bawah, melihat sudah pasti dengan mata, dan mata sudah pasti terletak di kepala. Bahasa sambil lalu terhadap pengungkapan bahasa ini adalah penegasan dan penjelas.
Pleonasme kerap menjadi santapan dalam kehidupan keseharian kita. Penggunaannya melebihi apa yang sering kita pikirkan di Sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan. Ini telah melahirkan pemikiran baru walaupun kita tahu ini merupakan stok lama. Orang sering menanyakan kepada teman, guru, juga dirinya sendiri, apa guna kita mempelajari ilmu bumi, matematika, dan ilmu-ilmu lain, sam…

Botram

Aya paribasa, desa mawa cara, kaditukeunna mah bisa dituluykeun ku kota mawa tata atawa nagara mawa tata. Dina basa deungeun oge aya paribasa anu sa-makna, dina basa deungeun mah disebutna proverbs, nyaeta "All the world is a stage". Kahirupan dina waktu jeung mangsa anu beda miboga ciri jeung cara sewang-sewangan. Kumaha kaayaan, latar, setting, jeung karakter jalma anu ngeusian dharma kahirupan.

Barudak anu hirup dina jaman taun 80-an nepi ka 90-an geus moal bireuk kana anu ngaranna "botram di kelas nalika dibagi rapot." Sakola geus ngabewarakeun ti anggalna, barudak kudu mawa kadaharan, sangu jeung lalawuhna, rek diwadahan kana rantang atawa ditimbel, terus rengse dibagi rapot barakecrakan di kelas. Mangsa harita mah, murid anu dahar jeung daging hayam teh kawilang alus. Da lolobana mah anu dijieun lalawuh dahar teh endog dikulub atawa digoreng.

Kawijakan sakola ngayakeun botram nalika dibagi rapot dipangaruhan leutik gedena ku iklim gammaeinschaft, kahirupan anu …

Hasil Pilkada Kabupaten Sukabumi

Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 KPU Kabupaten Sukabumi tidak menunjukkan perubahan angka dari Rapat Pleno di tingkat Kecamatan (PPK). Dengan rincian sebagai berikut:
NO KECAMATAN TOTONG    ADHO MARWAN    ADJO JAZULI         IMAN SAH TIDAK SAH

1 BANTAR GADUNG       2,424 19.17%       5,934 46.92%       4,288 33.91%

Kang Warsa - 2014