Langsung ke konten utama

Postingan

Manusia Uzlah

Hampirdalam setiap kajian baik keagamaan atau hal yang berbau filsafat sering dipaparkan lahirnya manusia-manusia besar dihasilkan dari sebuah proses pertapaan, kontemplasi, meditasi, atau dzikir. Dalam khazanah keislaman –misalnya- dikisahkan selama lima belas tahun Rosulullah melakukan tahannuts dan uzlah menghindari keramaian dan kerumunan ke sebuah goa bernama Hira. Rahasia besar dan keluasan semesta –setelah dikaji oleh para cerdik pandai- ditemukan bukan dalam keriuhan dan keramaian manusia. Saat menjadi diri sendiri dan individu lah pengetahuan tentang kesemestaan merasuki seorang manusia.
Bukan hanya para nabi dan rosul, delapan abad setelah Nabi Muhammad SAW menerima pencerahan dan wahyu, Rene Descartes (1596-1659) melakukan hal yang sama, uzlah dari negara asalnya ke Belanda, ia menyepi dari kehirukpikukan transisi pemikiran dari kegelapan ke era rasionalisme. Filsuf dengan ungkapan cogito ergo sum itu menuliskan , ‘ I desire ti live in peace and continue the life I have beg…
Postingan terbaru

Homo Dualismum

Saat menulis judul di atas –terus terang saja – saya sedang mengalami kegelisahan. Banyak para ahli menyebutkan, kegelisahan yang tidak disebabkan oleh rasa kekurangan materi merupakan pertanda meningkatnya spiritualitas. Masa iya? Yang jelas, di era serba mekanik ini rata-rata manusia mengidap kegelisahan, kadang tidak pernah tahu-menahu apa penyebab kegelisahan tersebut, meskipun rata-rata hampir senada, kegelisahan disebabkan oleh ketidakselarasan antara sikap ideal yang ada di dalam diri dengan realitas yang terjadi. Orang lain akan menyebut: kegelisahan itu disebabkan oleh keterikatan dan kemelekatan diri kita dengan segala susuatu. Lantas muncul pertanyaan lain, apakah kita harus melepaskan keterikatan diri kita dengan apa yang ada di luar diri kita?


Di samping hal di atas, ada orang yang pernah mengatakan kepada saya, kegelisahan sebagai sebuah pertanda meningkatnya spiritualitas dalam diri itu karena kita sebagai manusia terus-terusan larut dalam pencarian, seperti anak remaja…

Pasir Galatik

Teu loba carita anu katarima ku kuring ngeunaan tempat anu dibéré ngaran Pasir Galatik. Kasang tukang atawa toponimi-na mah, nurutkeun carita ti sababaraha kolot anu kungsi diajak ngawangkong kusabab di éta pasir (tempat luhur) dina waktu anu tangtu sok kadéngé manuk galatik bacéo.Pernahna ieu tempat téh wétaneun Kampung Lio, Lio Santa, jeung kuloneun Lamping masih sawewengkon jeung kuburan Kerkhoff. Handapeun Pasir Galatik ngocor cai panas, nepi ka ayeuna disebut Santa.Carita ahéng ngeunaan Pasir Galatik dumasar kana wangkongan antara kuring jeung kolot-kolot di lembur. Dina taun 70-80an, Santa anu harita mangrupa salah sahiji déstinasi wisata mindeng dipaké tempat pasanggiri manuk tikukur jeung titiran. Tangtu baé anu disebut pasanggiri manuk dipeunteun ku mindengna bacéo bari halimpu sora manuk anu dipiboga ku para pamilon.Kajadian anéh lumangsung, ampir dua jam ti mimiti pasanggiri dibuka euweuh hiji ogé manuk tikukur jeung titiran anu disada. Jep baé jempé, ceuk carita mah kalan…

Bangbarakan

Bangbarakan mangrupa hiji tempat anu misahkeun kampung Lembur Pasir jeung Cebék (Sindangsari). Kusabab éta tempat katelah Bangbarakan, susukan atawa wahangan anu ngamalir ti Begég nepi ka Rawa Bungur katelah ogé Susukan Bangbarakan. Ari sebutan  Lembur Pasir duméh éta lembur aya beulah pasireun kampung Cebék. Ari Cebék, kusabab ayana landeuheun susukan  nya disebut baé cebék, wewengkon handapeun susukan.
Loba carita ngeunaan Bangbarakan, teu jauh béda jeung carita-carita anu sumebar di wewengkon Sunda, biasana rempeg  ku carita sage, carita anu dirojong ku pasualan gaib, jin, lelembut, jurig, jrrd. Dina taun 80-an aya carita, mindeng pisan di éta tempat masarakat nénjo aya jalma anu keur ucang-angé dina jambatan atawa lonéng ngan euweuh sirahan. Jadi inget ka Bang Mandor, anak buah Mak Lampir. Kusabab éta carita ngan jalma anu henteu épés méér wani ngaliwat ka Bangbarakan wanci harieun beungeut atawa peuting.
Sumebarna carita samodél kitu mawa pangaruh anu rongkah kana kahirupan masa…

Bueuk

BUEUK: SIMBOL KEBIJAKSANAAN DARI BALAIKOTAOleh: Kang WarsaKonsep tulisan ini telah saya pikirkan selama dua bulan terakhir saat untuk pertama kali demi mengamati atap atau suhunan Balaikota Sukabumi dihiasi oleh ornament art-deco. Saya pernah berpikir untuk mengurungkan tulisan seperti ini, namun saat menjadi salah seorang pemateri dalam acara Sosialisasi Teknis Penulisan Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah beberapa hari lalu, secara pribadi saya mengatakan kepada peserta: "kita harus menuliskan hal-hal yang memang belum pernah ditulis secara khusus oleh orang lain". Lebih jelasnya, kita sebagai warga Kota Sukabumi harus benar-benar menuliskan apa yang dekat dengan diri kita dulu.Sehari lalu, obrolan saya jeung Kang Punjul Saepul Hayat, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Sukabumi memang mengarah ke hal yang sama. Dalam obrolan singkat tersebut keluar sebuah simpulan sederhana: kasukabumian baik dalam bentuk karya tulis…

Jurnal Harian (Apel Pagi dan Agenda)

Mengikuti Apel Pagi
Diselenggarakan pada pukul 07.30 WIB bertempat di Halapan Apel Pemerintah Kota Sukabumi. Sebetulnya baru pertama kali sejak bulan November 2018 bekerja di Pemerintah Kota Sukabumi, saya mengikuti acara apel pagi. Tidak jauh berbeda dengan apel-apel di lembaga lain tempat saya bekerja seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi dan Lembaga Pendidikan MTs Riyadlul Jannah. Kegiatan ini memiliki dampak positif baik secara individu atau kelembagaan (kolektif).
Hal yang dapat saya temukan dari kegiatan apel pagi ini antara lain lebih mengenal teman-teman baru, bercengkerama dengan orang-orang yang telah laman saya kenal dan bekerja di Pemkot Sukabumi. Pada dasarnya, manusia sebagai mahluk sosial memang dituntut untuk melakukan tindakan sosial seperti komunikasi. Saya sendiri sebetulnya tidak terlalu konsern dengan banyak berbual-bual dan melakukan komunikasi verbal. Dari pengalaman yang telah saya catat, komunikasi verbal manusia secara umum tokh masih lebih banyak…

Jogya Sukabumi

Dari Jogyakarta ke Sukabumi Oleh Kang Warsa
Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi Bagian Organisasi ke Jogjakarta dua minggu lalu dengan mengunjungi Bagian Organisasi Pemkot Jogyakarta merupakan langkah awal kolaborasi antara Kota Sukabumi dan Jogyakarta dalam hal penataan lembaga masing-masing Pemerintah.
Saya ikut serta dalam rombongan Pemerintah Kota Sukabumi. Tidak sedikit beberapa catatan yang telah saya simpulkan selama dalam perjalanan yang memakan waktu hampir tujuh belas jam.
Secara makro, dapat dikatakan, karena dua kota ini merupakan wilayah urban memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan sektor-sektor unggulan antara lain perdagangan, jasa, dan pendidikan. Kota Jogyakarta dapat dikatakan lebih urban dari Kota Sukabumi, hampir 90% dari 14 Kecamatan di kota tersebut telah dikategorikan wilayah perkotaan dengan berbagai varian demografi pendukungnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jogyakarta sebesar 1,2 miliar rupiah dihasilkan dari sektor unggulan, jasa , …

Kang Warsa - 2014